μηχανηματα συσκευασιας

Μηχανήματα συσκευασίας: πώς λειτουργεί ο χρωματοδιαλογέας

Ένα από τα βασικότερα μηχανήματα συσκευασίας είναι ο χρωματοδιαλογέας. Συγκεκριμένα, ο χρωματοδιαλογέας δεν αποτελεί από μόνος του μηχάνημα συσκευασίας, αφού δεν παραλαμβάνει το καθαρό προϊόν, για να το τοποθετήσει μέσα σε συγκεκριμένη συσκευασία. Ο χρωματοδιαλογέας αποτελεί μηχάνημα ανίχνευσης ελαττωματικών προϊόντων και απομόνωσής τους από το καθαρό προϊόν. Συνεργάζεται, όμως, με τα μηχανήματα συσκευασίας, πολλά εκ των οποίων έχουν ενσωματωμένο χρωματοδιαλογέα σε μια αυτόματη γραμμή παραγωγής που επιτελεί όλες τις απαραίτητες λειτουργίες βιομηχανικού αυτοματισμού. Ο χρωματοδιαλογέας είναι μηχάνημα αυτόματης οπτικής διαλογής, δηλαδή αναγνωρίζει οπτικά ποια προϊόντα δεν συμβαδίζουν με τις χρωματικές προδιαγραφές, οι οποίες του έχουν οριστεί, έτσι ώστε να απορρίψει αυτά, τα οποία έχουν διαφορετική απόχρωση που υποδεικνύει χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν. Για παράδειγμα, ο χρωματοδιαλογέας μπορεί να αναγνωρίσει μια πράσινη τομάτα ή μια μωβ ελιά σε μια αυτόματη γραμμή μηχανημάτων συσκευασίας, να τις ξεδιαλέξει και να τις απορρίψει. Ποια ακριβώς είναι, όμως, τα τμήματα κατασκευής του χρωματοδιαλογέα;

Χοάνη τροφοδοσίας

Η χοάνη τροφοδοσίας ή σιλό, όπως αλλιώς λέγεται, είναι το τμήμα του χρωματοδιαλογέα, το οποίο παραλαμβάνει τους καρπούς που πρέπει να ξεδιαλεχτούν. Συνήθως, είναι κωνική, έτσι ώστε να τοποθετούνται εύκολα και σε μεγάλη ποσότητα οι καρποί σε αυτή αλλά και να προωθούνται σταδιακά ένας ένας στον ταινιοδρόμο.

Σύστημα μεταφοράς καρπών

μηχανηματα συσκευασιας Σε όλα τα μηχανήματα συσκευασίας υπάρχει σύστημα μεταφοράς καρπών, το οποίο πρέπει να είναι αρκετά φαρδύ, ώστε να μην προεξέχει το προϊόν. Στο χρωματοδιαλογέα αυτό το σύστημα ονομάζεται ταινιοδρόμος και έχει ελαστικά ράουλα, για να επιτυγχάνεται απρόσκοπτη κίνηση των καρπών πάνω στην ταινία.

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θέτει σε λειτουργία τον ταινιοδρόμο μέσω ενός κινητήρα και ενός μετασχηματιστή. Ανάλογα με το είδος των καρπών και την ταχύτητα επεξεργασίας του χρωματοδιαλογέα, επιλέγεται και ο αντίστοιχος κινητήρας.

Σύστημα οπτικής αναγνώρισης

Το πιο σημαντικό τμήμα στο χρωματοδιαλογέα είναι το σύστημα αναγνώρισης. Αυτό λειτουργεί με κάμερα, η οποία μπορεί να διαθέτει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως περισσότερες λυχνίες που της επιτρέπουν να τραβάει φωτογραφίες και βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η κάμερα τοποθετείται κάθετα στον άξονα του ταινιοδρόμου, έτσι ώστε να «βλέπει» τα προϊόντα από την καλύτερη δυνατή γωνία. Η οπτική διαλογή μπορεί να γίνει αυτόματα, με βάση χρωματικές τιμές που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα του χρωματοδιαλογέα, ή χειροκίνητα, όπου κάποιο άτομο κάνει επισκόπηση των λήψεων που τραβιούνται και αποφασίζει ποια προϊόντα πρέπει να επιλεγούν.

Σύστημα απόρριψης

Εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο προϊόν δεν ταιριάζει με τις χρωματικές τιμές που έχουν καθοριστεί ως πρωτοτυπικές, κάτι που στα βρώσιμα προϊόντα αποτελεί ένδειξη ελαττωματικότητας ή αλλοίωσης, τότε επιστρατεύεται το σύστημα απόρριψης, το οποίο παραλαμβάνει το προϊόν και το απορρίπτει.

Με αυτές τις διαδικασίες ο χρωματοδιαλογέας εντάσσεται πλήρως σε μια αυτόματη γραμμή παραγωγής. Εκείνος πρώτος ανιχνεύει τα προϊόντα και απορρίπτει τα ελαττωματικά ή χαλασμένα, ενώ στη συνέχεια παραλαμβάνουν το χύμα καθαρό προϊόν τα ζυγιστικά ή ογκομετρικά μηχανήματα. Έπειτα, τα μηχανήματα συσκευασίας το συσκευάζουν στην προκαθορισμένη συσκευασία και τέλος οι ετικετέζες επικολλούν στη συσκευασία την ετικέτα, ώστε να φτάσει στα ράφια των καταστημάτων με καθορισμένα χαρακτηριστικά.

Similar Posts