Πώς να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τους ανυψωτικούς ιμάντες στους γερανούς

Οι ανυψωτικοί ιμάντες είναι σχεδιασμένοι, για να μετακινούν μεγάλα, ογκώδη και βαριά φορτία που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κινηθούν χειροκίνητα. Εφαρμόζονται σε γερανούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την ανύψωση και μεταφορά διαφόρων αντικειμένων. Η χρήση τους εντοπίζεται στις μετακομίσεις, όταν πρέπει να μετακινηθούν ευπαθή οικιακά είδη, όπως πιάνα, έργα τέχνης και ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και για την ανύψωση καλαθιού εργασίας για την επισκευή και καθαρισμό ψηλών κτιρίων.

Καθώς όλες αυτές οι εργασίες αφορούν πολύτιμα αντικείμενα και εμπλέκουν πολλές φορές και ανθρώπους, όπως στα καλαθοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, το να πληρούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας είναι ιδιαίτερα βασικό.

Εκτός από τους γενικούς κανόνες ασφαλείας που αφορούν τα ανυψωτικά μηχανήματα, υπάρχουν και κανόνες ασφαλείας ειδικά για τους ανυψωτικούς ιμάντες:

Ελέγχετε πάντα πριν τη χρήση τον ιμάντα για ζημιά.

ιμάντας

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φθαρμένο ιμάντα ανύψωσης. Αν σπάσει κατά τη χρήση, θα ρίξει και θα καταστρέψει το φορτίο. Αυτό, εκτός από την οικονομική ζημιά, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή θανάτους στο χώρο εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε πάντα τους ιμάντες πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό ιμάντα για κάθε εργασία.

ανυψωτικός ιμάντας

 

Υπάρχουν δύο τύποι ανυψωτικών ιμάντων, οι στρογγυλοί άκαμπτοι (round sling) και οι ευθείς εύκαμπτοι (webbing sling). Οι δεύτεροι έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια, κάτι που συμβάλλει στην προστασία του φορτίου, ενώ οι στρογγυλοί είναι ιδανικοί για ακανόνιστα σχήματα φορτίου.

Μην υπερβαίνετε το όριο του φορτίου λειτουργίας του ανυψωτικού ιμάντα.

κόκκινος ανυψωτικός ιμάντας

Για να προσδιορίσετε ποιον ιμάντα χρειάζεστε, θα πρέπει να γνωρίζετε το βάρος του φορτίου που ανυψώνετε. Εάν ανυψώνετε ένα φορτίο που είναι 17 τόνοι, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ανυψωτικό ιμάντα με όριο φορτίου 20 τόνους και όχι μόνο 15. Αν ξεπεράσετε το όριο που έχει κάθε ιμάντας, όχι μόνο μπορεί να τον καταστρέψετε, αλλά να δημιουργήσετε και ζητήματα ασφαλείας κατά την ανύψωση.

Ελέγξτε ότι το φορτίο είναι ασφαλισμένο.

ανυψωτικός ιμάντας μεταφορών

Όλοι οι ιμάντες πρέπει να συνδέονται με ασφάλεια στο φορτίο με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται μέγιστος έλεγχος και να αποτρέπεται η ολίσθηση και η κίνηση τυχόν χαλαρών τμημάτων του φορτίου.

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο ανύψωσης βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κέντρο βάρους.

ιμαντας

Όταν σηκώνετε ένα βαρύ φορτίο, είναι σημαντικό να έχετε καθορίσει το κέντρο βάρους, πριν ξεκινήσετε την ανύψωση. Ο καθορισμός του κέντρου βάρους είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του συνολικού ελέγχου του φορτίου που ανυψώνετε. Εάν το φορτίο δεν συγκρατηθεί σωστά, το κέντρο βάρους θα κινηθεί απευθείας κάτω από το σημείο ανύψωσης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει την ταλάντωση του φορτίου, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιά του φορτίου ή να προκαλέσει τραυματισμό σε άλλους εργαζόμενους.

Similar Posts